• Slider Image

Vanaf 1 januari 2015 zorgtaken naar Gemeente

Vanaf 1 januari 2015 worden de gemeentes verantwoordelijk voor een aantal taken die voorheen landelijk geregeld werden, dit wordt met een mooi woord decentralisatie genoemd. Tot deze taken behoren onder andere de gehandicapten- en de jeugdzorg. Vanmorgen staat in het nieuws dat de kortingen die instellingen verwachten meer zijn dan de door het kabinet becijferde…

Senioren opnieuw gepakt

Senioren opnieuw gepakt  ALKMAAR – De uitgelekte kabinetsplannen (VVD en PvdA), met hulp van o.a. D’66 voor minder belastingkorting voor senioren zijn heel slecht voor de koopkracht van deze kwetsbare groep. . Senioren opnieuw gepakt. Senioren zijn boos over de uitgelekte plannen van de regeringspartijen, PvdA en VVD, ondersteund door o.a. D’66, om de belastingkorting…

Meer investeren voor werk senioren en jongeren

Meer investeren voor werk senioren en jongeren. Een Europese motie waarin de EU-lidstaten wordt gevraagd meer te investeren in het bevorderen van werkgelegenheid voor jongeren en senioren is met grote meerderheid aangenomen. Arie Epskamp, voorzitter van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is blij dat de motie zo’n brede steun kreeg. Jeugdwerkloosheid is een groot probleem en…

Nieuwsbrief SeniorenPartij Alkmaar

NIEUWSBRIEF NO: 2-2014   Ontwikkeling ledental van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA): Het steeds stijgend aantal leden bewijst dat de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) een belangrijke factor van betekenis aan het worden is. Het bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) bedankt alle leden voor het gestelde vertrouwen en zullen dat sámen met u bij de komende gemeenteraadsverkiezingen…

PvdA en VVD negeren oproep ouderenbonden

De regeringspartijen PvdA en de VVD hebben zich niets aangetrokken van een oproep van de samenwerkende ouderenorganisaties om een Tweede Kamer motie aan te nemen. In de motie werd gevraagd ouderen te compenseren voor hun  koopkrachtverlies. De motie werd ingediend bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van sociale Zaken en Welzijn. Alle…

ANBI status SeniorenPartij Alkmaar

ANBI status voor SeniorenPartij Alkmaar (SPA) De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) Dat is van belang om het vertrouwen van de burger in deze sector te bevorderen. ANBI’s moeten per 1 januari 2014 aan meer voorwaarden voldoen. Zo dient op de internetsite o.a. de bestuurssamenstelling…

Senioren weer de klos!

Grootste koopkrachtdaling voor gepensioneerde!!   Uit uitgelekte plannen van het VVD/PvdA kabinet voor 2014 blijkt dat de koopkracht voor gepensioneerden met 1,5% daalt en mensen met een uitkering hebben 0,5% minder in de portemonnee. Dat komt omdat gepensioneerden minder te besteden hebben omdat de aanvullende pensioenen niet stijgen en in een aantal gevallen worden gekort.…

Koos Boersen ontvangt Ere-insigne in goud

Koos Boersen Koos Boersen heeft woensdag 4 september het ere-insigne van de stad Alkmaar uit handen van burgemeester Bruinooge ontvangen. Koos Boersen heeft zich vanaf 1986 ingezet voor de Huurdersvereniging De Mare, eerst als secretaris en later als voorzitter. Daarnaast was hij actief in de Stichting Wijkraad De Mare en verzorgde hij het sociaal spreekuur…

SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

DE ENIGE SENIORENPARTIJ VAN ALKMAAR!!!   Het bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heet u van harte welkom op onze site. SeniorenPartij Alkmaar De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is op 16 augustus 2012 opgericht en is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor het persoonlijke en maatschappelijk welzijn van alle inwoners van Alkmaar en met hart…

Nieuwsbrief 1 2013 SeniorenPartij Alkmaar

                                                                                                                                             NIEUWSBRIEF NO: 1-2013 SeniorenPartij Alkmaar (SPA)       De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is 16 augustus 2012 opgericht. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor het persoonlijke en het maatschappelijk welzijn van alle inwoners. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) staat voor een veilige samenleving op straat en thuis, wil…

Thuiszorg in Alkmaar.

Thuiszorg in Alkmaar, hoe zit dat ?  Na aanleiding van een bericht dat in de pers verscheen over thuiszorg. Heeft SeniorenPartij Alkmaar onderstaande brief gestuurd naar het College van Burgemeesters en Wethouders van Alkmaar. Brief Geacht College van Burgemeester en Wethouders, In de pers verscheen het bericht dat staatssecretaris van Rijn (Volksgezondheid) met Thuishulp Senire…

Arie Epskamp start met SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

SeniorenPartij Alkmaar   ALKMAAR – Oud VVD-wethouder Arie Epskamp keert weer terug in de Alkmaarse politiek. Samen met Ank Rademaker en Koos Boersen vormt hij het dagelijks bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA). Arie Epskamp Arie Epskamp was jarenlang het boegbeeld van de plaatselijke VVD. Eerst als raadslid, daarna als wethouder. Samen met wijlen wethouder Henk…

Alkmaarse buurt- en wijkcentra in gevarenzone.

Reactie naar aanleiding van bericht in Alkmaarsche Courant van 20 oktober 2012 Alkmaarse buurt en wijkcentra in gevarenzone. Met grote bezorgdheid heeft de Seniorenpartij Alkmaar (SPA) kennis genomen van een bericht in de Alkmaarsche Courant van 20 oktober j.l. Hierin worden grote bezuinigingen aangekondigd op het gebied van het welzijnswerk en met name voor Kern8.…

Zilveren kracht in Alkmaar

Ingezonden brief n.a.v. “Zilveren kracht in opmars”. Alkmaar, 22 maart 2013. Zilveren kracht in Alkmaar. Geachte redactie, De gemeente Alkmaar gaat binnenkort de conferentie “zilveren kracht” organiseren. Men wil ,aldus het artikel, de vitale grijsaard inzetten op velerlei terrein. Genoemd wordt o.a. het Seniorenweb en het Gilde Nederland. Stuk voor stuk waardevolle zaken. Gewezen wordt…

Miljoen voor ouderen!

Miljoen voor ouderen in Alkmaar? Alkmaar, 17 januari 2013. Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Bij de totstandkoming van het nieuwe college van B.&W. Alkmaar werd door het college met blijdschap kennis gegeven van het beschikbaar komen van ruim een miljoen euro voor ouderen. Die vreugde werd nog eens onderstreept in een promoartikeltje van de…