Opiniestuk Regionaal woningzoekende slachtoffer van: ???

Opiniestuk Regionaal woningzoekende slachtoffer van: ??? Het Noord Hollands Dagblad kopt vrijdag 14 mei 2021: “Veel huizen nodig voor A’dammers”. De Woningmakers ( het overleg tussen ontwikkelaars, makelaars, gemeenten en corporaties) zijn het blijkbaar met elkaar eens dat er in de komende jaren vele duizenden woningen moeten worden gebouwd voor woningzoekenden uit Amsterdam. Men heeft… Lees verder Opiniestuk Regionaal woningzoekende slachtoffer van: ???

Gepubliceerd op

Belgische Regering keurt bouw van twee tot drie gascentrales goed – ‘onaanvaardbaar’ voor milieugroepen

De komende jaren worden in België 2 à 3 nieuwe gascentrales gebouwd. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist. Millieuorganisaties noemen de beslissing ‘onaanvaardbaar’, de elektriciteitsbedrijven vinden dat de regering ’te krap’ zit met hooguit drie gascentrales. De nieuwe gascentrales moeten er voor zorgen dat het licht blijft branden als in 2025 de kerncentrales sluiten, en… Lees verder Belgische Regering keurt bouw van twee tot drie gascentrales goed – ‘onaanvaardbaar’ voor milieugroepen

Gepubliceerd op

” Van het gas af ? “

Fractieleider Arie Epskamp zegt dat de Europese Commissie op het punt staat om aardgas juist als duurzame energiebron aan te wijzen. Of dat ook meteen Europees beleid wordt, valt volgens hem weliswaar niet te zeggen, maar wat Brussel ook besluit, Alkmaar moet zich beraden ’op de gewenste route naar het Klimaatakkoord’. Wat de Seniorenleider betreft… Lees verder ” Van het gas af ? “

Gepubliceerd op

STOP DE FINANCIËLE ARMOEDE KLIMAATMAATREGELEN!

Vragen inzake “van het gas af aanpak”. 27 maart 2021 Geacht college, Uit recente publicaties in allerlei kwaliteitsbladen blijkt dat de Europese Commissie op het punt staat om aardgas aan te wijzen als duurzame brandstof. Div. bronnen, aldus die publicaties, rond de Europese Commissie in Brussel bevestigen deze opvatting. E.a. zou staan in de ontwerptekst… Lees verder STOP DE FINANCIËLE ARMOEDE KLIMAATMAATREGELEN!

Gepubliceerd op

Voorwoord:

De fractie van de Seniorenpartij Alkmaar verdiept zich, hoe kan het ook anders, in de rol en positie van senioren in Alkmaar. Het is een steeds groter wordende groep in Alkmaar die zorg en aandacht verdient. De Seniorenpartij Alkmaar stelt zich op het standpunt dat, waar de doelgroep Senioren (55-plussers) inmiddels boven de 40% van… Lees verder Voorwoord:

Gepubliceerd op

SENIORENPARTIJ ALKMAAR: ZONDER ZICHT OP INTEGRAAL SENIORENBELEID GEEN GOEDKEURING BEGROTING 2021!

De SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) heeft tegen de begroting 2021 gestemd: het College van Burgemeester en Wethouders ( VVD, GroenLinks, CDA, D66 en de PvdA) weigerde voor de zoveelste maal niet in te gaan op ons verzoek te komen met een integraal seniorenbeleid.Bijna 45000 Alkmaarders zijn 50 jaar of ouder. Het kan dan toch niet… Lees verder SENIORENPARTIJ ALKMAAR: ZONDER ZICHT OP INTEGRAAL SENIORENBELEID GEEN GOEDKEURING BEGROTING 2021!

Gepubliceerd op

Naamloos

Gepubliceerd op

Naamloos

Gepubliceerd op