Nieuwbouwwoningen in Alkmaar worden €3000,= duurder

Nieuwbouwwoningen in Alkmaar worden €3000,= duurder dankzij College VVD, Groen Links, CDA, D66 en PvdA! SLECHTE ONTWIKKELING VOOR STARTERS/JONGEREN EN SENIOREN! Het College van Alkmaar wil vastgoedontwikkelaars laten meebetalen voor de infrastructuur en voorzieningen voor Alkmaar. Volgens het College blijft daardoor de stad aantrekkelijk en bereikbaar als Alkmaar straks zo’ n 15.000 woningen gaat bouwen. […]

Hard aan het werk voor senioren

Veel woorden van college Groen Links, VVD, CDA, D66 en PvdA Maar weinig daden!!

SENIORENPARTIJ ALKMAAR: “GAAT BOUWPLAN PICASSOLAAN SENIOREN DISCRIMINEREN?”

Het Alkmaarse college gaf groen licht aan Wijnen Projectontwikkeling om een bestemmingsplan op te stellen voor drie appartementencomplexen op het perceel Picassolaan 201. Senioren Partij Alkmaar wil aan de rem trekken en maakt zich bovendien zorgen om mogelijke discriminatie van ouderen die woonruimte zoeken. SPA is blij met nieuwbouw want hier is grote behoefte aan, […]

Motie Seniorenpartij Alkmaar (SPA) over zorgen gezondheidsrisico s 5G

Motie Seniorenpartij Alkmaar (SPA) over zorgen gezondheidsrisico s bij uitrol van 5G kreeg geen steun van VVD, D’66, PvdA, Leefbaar Alkmaar en OPA. De Seniorenpartij Alkmaar (SPA) maakt zich grote zorgen over de gezondheidsrisico’s die de uitrol van 5G ( electromagnetische straling) in Alkmaar met zich meebrengt. Wetenschappers zijn tot op het bot verdeeld over […]

Hard aan het werk voor senioren

Wie zijn wij

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is een lokale ouderenpartij. De senior van nu is niet meer de senior van 20 jaar geleden. De senior van nu wil zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving blijven wonen. Daarom is de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) een voorstander van het terugbrengen van het zogenaamde Seniorenlabel bij woningtoewijzing. Wij vinden […]

Er is eindelijk een afspraak voor het opknappen van Station Alkmaar Noord! 

Vandaag op de voorpagina van het Noordhollands Dagblad een heerlijk bericht om de dag mee te beginnen… Er is eindelijk een afspraak voor het opknappen van Station Alkmaar Noord! Voor de mensen die het Station niet kennen, is het misschien goed om uit te leggen dat je alleen via een trap, gevolgd door een tunnel […]

Het verkiezingsprogramma voor 2018 is nu te bekijken

  Het verkiezingsprogramma voor 2018 is nu te bekijken. https://verkiezingsprogramma.seniorenpartijalkmaar.nl

Kandidatenlijst verkiezingen, sterke mix van bestuurlijke en maatschappelijke ervaring

Kandidatenlijst verkiezingen 2018, sterke mix van bestuurlijke en maatschappelijke ervaring. De Algemene Ledenvergadering van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Hoewel niet verplicht is aan de kandidaat-raadsleden een z.g. Verklaring omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Arie Epskamp, de lijstaanvoerder: “Met genoegen kan worden vastgesteld dat de kandidatenlijst een mooie mix […]

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) stemt opnieuw tegen bouwplan “De Nieuwe Emma”.

Opnieuw lag de vraag voor om goedkeuring te geven aan het bouwplan “De Nieuwe Emma”, van Everdingenstraat. Voor de zoveelste keer werd deze zaak gekenmerkt door massaal protest van bewoners uit de wijk. Vele malen was er ingesproken op de commissie- en raadsvergaderingen. Honderden handtekeningen, zienswijzen tegen het plan. Dit liet duidelijk zien de zeer […]

Motie inzake verlies en tekortschieten controle GGD aangenomen.

Op dinsdag 6 juni is de commissie Sociaal bijeengekomen waarin de GGD op de agenda stond. De GGD voert veel taken uit rondom de volksgezondheid en is daarom voor ons een hele belangrijke organisatie. Veel belangrijke taken zoals bijvoorbeeld vaccinaties, voorlichting op allerlei gebieden rondom de volksgezondheid liggen bij de GGD. U kent bijvoorbeeld vast […]

Arie Epskamp gekozen tot lijstaanvoerder

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van vrijdag 9 juni jl. is unaniem besloten Fractievoorzitter Arie Epskamp tot lijstaanvoerder te benoemen in het kader van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 zullen worden gehouden. Arie Epskamp is ook als adviseur tot de verkiezingscommissie toegetreden die in de vorige ALV is ingesteld […]

Gelijke monniken, gelijke kappen , ook in de voetbalsport!

Kortgeleden werd bekend dat op het veld van AFC’34 het vrouwenteam van Telstar komt spelen onder de naam v.v. Alkmaar. Voor de uitstraling van het vrouwenvoetbal is het een prima zaak dat de betaalde tak gekozen heeft voor Alkmaar. Na overleg met de gemeente Alkmaar en AFC’34 is besloten het complex van AFC’34 grondig te […]

Werkgelegenheid voor senioren nog steeds zorgelijk!

In het t.v. programma Hollandse Zaken gaf een woordvoerster van het UWV toe dat solliciteren voor 55-plussers weinig vruchten afwerpt, ook al moedigt de overheid werkzoekenden aan toch vooral “breed” te solliciteren. Het UWV ziet veel in z.g. netwerktrainingen, waarbij je moet afvragen of dat wel werkt “als er geen werk is” aldus presentator Grimbergen. […]

Algemene Leden Vergadering vrijdag 9 juni 2017

Beste leden van de SeniorenPartij Alkmaar,   A.s. vrijdag 9 juni, aanvang 19.30 uur wordt in de Rekere de Algemene Leden Vergadering gehouden. Noteert u alstublieft deze datum waarmee de vergadering een week is verplaatst. De agenda en uitnodigingsbrief heeft u al eerder per mail ontvangen. Bestuur en Fractie ontmoeten u graag op 9 juni […]

Duwt wethouder Kloos de gemeenteraad tussen wal en het schip?

Tijdens de commissievergadering Ruimte van 2 maart 2017 is door Arie Epskamp van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) gevraagd naar de uitwerking van het voorstel “keuze voorkeursvariant verlaging Noorderkade en het daaraan verbonden uitvoeringskrediet”. Op 23 maart ontving de commissie Ruimte een memorandum van wethouder Kloos en dat riep vragen op. In het commissievoorstel werd door […]

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) stemt tegen plan van Everdingenstraat fase 2.

Gisteravond heeft de gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) tegen het plan van Everdingenstraat gestemd. Wanneer je als partij akkoord gaat met de voorgestelde afgifte van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen om zo de bouw van meer woningen mogelijk te maken moeten er toch zeer zwaarwegende, maatschappelijke en volkshuisvestelijke argumenten zijn. De verklaring is nodig […]

HET GELIJK VAN DE SENIORENPARTIJ ALKMAAR (SPA) BIJ PRECARIOHEFFING

WEET U HET NOG? De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) wees er tijdens de behandeling van de Voorjaars- en zomernota er nog op, de oneerlijke heffing van precario. Precario is een belasting op ondergrondse nutsvoorzieningen. De nutsbedrijven rekenen die heffing door aan de consument, aan U dus!. De collegepartijen van Alkmaar,OPA, VVD, CDA en D66, vonden dat […]

SPITSPAAL HERENWEG: VEILIGHEID VOOROP!!

    SPITSPAAL HERENWEG: VEILIGHEID VOOROP!!   De spitspaal op de Herenweg zorgde voor een levendige commissievergadering. Waar gaat het om? Destijds werd door de gemeente Alkmaar, in overleg met alle partijen – zelfs tot de Raad van State aan toe – besloten tot het realiseren van de spitspaal in de Herenweg. Uitgangspunt was dat […]

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) pleit voor openbaar onderwijs Vroonermeer.

    SeniorenPartij Alkmaar (SPA) pleit voor openbaar onderwijs Vroonermeer.   Een van de belangrijke verworvenheden in Nederland is de keuzevrijheid van onderwijs. Die keuzevrijheid is voor de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) steeds het uitgangspunt geweest bij het stichten van een school in een wijk. Zo ook in de wijk Vroonermeer. De verantwoordelijk wethouder, (mw. Konijn […]

SeniorenPartij Alkmaar Krant december 2016

Klik op de link voor het openen van de krant spa krant december 2016

OPA, VVD, CDA en D66 verwerpen motie werkgelegenheidsbevordering van de SeniorenPartij Alkmaar

  OPA, VVD, CDA EN D66 VERWERPEN MOTIE WERKGELEGENHEIDSBEVORDERING VAN DE SENIORENPARTIJ ALKMAAR (SPA)!!   Tijdens de behandeling van de begroting 2017 deed Arie Epskamp, fractievoorzitter van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA), het voorstel om in de begroting een extra impuls op te nemen om werkloze 50-plussers weer aan het werk te krijgen. Eerder was door […]

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) stemt tegen verruiming openingstijden tot 04.00u speelautomatenhallen.

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) stemt tegen verruiming openingstijden tot 04.00u speelautomatenhallen. Het huidige beleid biedt aan de exploitanten van speelautomatenhallen de mogelijkheid om tot 00.00u open te zijn. Het College van Alkmaar (OPA, VVD, CDA en D66) wil de ruimte bieden om een ruimere exploitatie mogelijk te maken en de ondernemers de ruimte bieden tot max. […]

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) blij met vestiging ziekenhuis in Alkmaar maar niet akkoord met voornemen 8.000m2 kap in Alkmaarderhout.

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) blij met vestiging ziekenhuis in Alkmaar maar niet akkoord met voornemen 8.000m2 kap in Alkmaarderhout. De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is verheugd dat de Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep heeft besloten in Alkmaar te blijven. Dat is om div. redenen goed voor de stad. Maar de vernieuwbouw kost ons wel veel hoofdbrekens!! […]

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) en BAS voor gratis openbaar vervoer Senioren!!

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) en BAS voor gratis openbaar vervoer Senioren!! Senioren moeten in Alkmaar gratis met openbaar vervoer kunnen reizen. Dat is de opvatting van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) en BAS. Arie Epskamp (SPA) en Ben Bijl (BAS) gaan de gemeenteraad van Alkmaar een initiatiefvoorstel voorleggen waarbij een aantal varianten worden besproken. Te denken valt […]

HOEZO SERIEUS NEMEN?

HOEZO SERIEUS NEMEN? Wat is er toch aan de hand met het Alkmaars College van Burgemeester en Wethouders? Je zou toch bijna gaan denken dat ze vergeten zijn dat er een gemeenteraad bestaat. Vanochtend, 3 augustus, lezen wij in de Alkmaarse Courant dat er een persconferentie op het laatste moment is afgeblazen. De wethouders Kloos […]

BENEN OP DE GROND!

BENEN OP DE GROND! Afgelopen week werden de jaarstukken 2015 gepresenteerd met een beter financieel beeld dan de jaren daarvoor. De coalitiepartijen (OPA. CDA, VVD en D66) duikelden over elkaar heen om u te vertellen dat dankzij het geweldige beleid dit resultaat was bereikt. De inzet van wethouder Dijkman is zeker prijzenswaardig. Het betere financiële […]

SENIORENPARTIJ ALKMAAR (SPA) PIKT SIGNALEN OP OVER KORTINGEN OP HOEVEELHEID THUISZORG

Bron www.alkmaarcentraal.nl   SENIORENPARTIJ ALKMAAR (SPA) PIKT SIGNALEN OP OVER KORTINGEN OP HOEVEELHEID THUISZORG De rechter beperkt gemeenten steeds vaker in mogelijkheden om minder uren thuishulp te vergoeden. De voorwaarden voor keukentafelgesprekken en algemene voorzieningen worden in de rechtszaal steeds scherper afgebakend. Bijvoorbeeld over hoe intensief een keukentafelgesprek moet zijn of hoe een “algemene voorziening […]

SeniorenPartij Alkmaar: voorzieningen Hofstaete op peil houden

ALKMAAR (geplaatst op Dichtbij.nl) – De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft haar zorgen uitgesproken over het mogelijk wegbezuinigen van voorzieningen in Hofstaete. Van verschillende bewoners ontving de SeniorenPartij Alkmaar verontrustende berichten over het mogelijk verdwijnen van voorzieningen in de Hofstaete (Daalmeer). Het flatgebouw Hofstaete wordt van Ymere overgenomen door Woonwaard en bij de overname zouden een aantal […]

Station Alkmaar Noord beter toegankelijk maken voor senioren

ALKMAAR – In de gemeenteraad van Alkmaar is een motie om te komen tot een betere toegankelijkheid van Station Alkmaar Noord van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) met algemene stemmen aangenomen! In de motie vraagt Kirsten Dielemans namens de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) aan de wethouder(s) om in gesprek te gaan met ProRail om de mogelijkheden te […]