Uitnodiging verkennend gesprek formatie

Alkmaar,  22 april 2022   Betreft: uitnodiging verkennend gesprek formatie Beste heer Pieter Kos, N.a.v. de gesprekuitnodiging verkenning nieuw college Alkmaar op donderdag 28 april, 14.30u het volgende. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zal géén gebruik maken van de uitnodiging.  De eerder gedane verkenning door mw. Ria Oosterop is vastgelegd in div. verslagen terzake. Die verslagen én werkwijze […]

BEDANKT KIEZERS VAN ALKMAAR

VOOR UW STEM OP DE SENIORENPARTIJ ALKMAAR (SPA). WIJ GAAN WEER HARD AAN HET WERK VOOR SENIOREN, VOOR EEN VEILIG ALKMAAR, MET BETAALBARE WONINGEN, WAAR DE LASTEN LAAG BLIJVEN, GEZELLIG KUNT WINKELEN IN EEN GOED BEREIKBARE STAD! DE SENIORENPARTIJ BEDANKT U ZEER VOOR HET VERTROUWEN!

Stem SeniorenPartij Alkmaar

Motie van SeniorenPartij Alkmaar (SPA) tegen loskoppeling van AOW van minimumloon breed ondersteund tijdens de raadsvergadering op 31 januari 2022.

De fracties van de VVD en de PvdA stemden tegen de motie! Een motie, mede ingediend door de fracties van OPA, BAS, GL, LA en de CU, werd ook met de steun van de PvdD, CDA en D66 aangenomen. De motie vraagt er bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op aan te dringen het Kabinet […]

Eigen bijdrage scootmobiel van tafel!

Verkiezingsprogramma 2022-2026

P E R S B  E R I C H T  – 26 november 2021 “Sterke mix van bestuurlijke en maatschappelijke ervaring” De leden van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) hebben het  verkiezingsprogramma (2022-2026) alsmede de kandidatenlijst voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De ledenraadpleging heeft via digitale weg plaatsgevonden. Arie Epskamp, de lijstaanvoerder: “Met genoegen kan […]

Hard aan het werken voor senioren

Geen hernieuwde opvang statushouders in AZC De Vluchthoef

GEEN HERNIEUWDE OPVANG STATUSHOUDERS IN AZC DE VLUCHTHOEF AFSPRAKEN MET DE OMWONENDEN NAKOMEN VOORSTEL VAN B. & W. AFWACHTEN. Geachte bewoners, Tijdens de extra raadsvergadering van 13 september 2021 werd ruim aandacht besteed aan de oproep van het COA om in Alkmaar statushouders te huisvesten b.v. in het AZC De Vluchthoef. Voor de helderheid, het […]

Financiële kater voor gepensioneerden

“HARD AAN HET WERK VOOR SENIOREN”FINANCIËLE KATER VOOR GEPENSIONEERDENDAAROM GÉÉN VERHOGING LOKALE BELASTINGEN!UW PORTEMONNEE LIEGT NOG STEEDS NIET!INITIATIEFVOORSTEL SAMENHANGEND SENIORENBELEIDBesteedbaar inkomen achteruit:Gepensioneerden krijgen komend jaar een flinke financiële klap te verwerken. Het besteedbaar inkomen staat flink onder druk door oplopende prijzen en een stagnerende AOW. Dat stellen de economen van de ABN AMRO.Wat kunnen we […]

Hard aan het werk voor senioren

Opiniestuk Regionaal woningzoekende slachtoffer van: ???

Opiniestuk Regionaal woningzoekende slachtoffer van: ??? Het Noord Hollands Dagblad kopt vrijdag 14 mei 2021: “Veel huizen nodig voor A’dammers”. De Woningmakers ( het overleg tussen ontwikkelaars, makelaars, gemeenten en corporaties) zijn het blijkbaar met elkaar eens dat er in de komende jaren vele duizenden woningen moeten worden gebouwd voor woningzoekenden uit Amsterdam. Men heeft […]

Hard aan het werk voor U

Belgische Regering keurt bouw van twee tot drie gascentrales goed – ‘onaanvaardbaar’ voor milieugroepen

De komende jaren worden in België 2 à 3 nieuwe gascentrales gebouwd. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist. Millieuorganisaties noemen de beslissing ‘onaanvaardbaar’, de elektriciteitsbedrijven vinden dat de regering ’te krap’ zit met hooguit drie gascentrales. De nieuwe gascentrales moeten er voor zorgen dat het licht blijft branden als in 2025 de kerncentrales sluiten, en […]

” Van het gas af ? “

Fractieleider Arie Epskamp zegt dat de Europese Commissie op het punt staat om aardgas juist als duurzame energiebron aan te wijzen. Of dat ook meteen Europees beleid wordt, valt volgens hem weliswaar niet te zeggen, maar wat Brussel ook besluit, Alkmaar moet zich beraden ’op de gewenste route naar het Klimaatakkoord’. Wat de Seniorenleider betreft […]

STOP DE FINANCIËLE ARMOEDE KLIMAATMAATREGELEN!

Vragen inzake “van het gas af aanpak”. 27 maart 2021 Geacht college, Uit recente publicaties in allerlei kwaliteitsbladen blijkt dat de Europese Commissie op het punt staat om aardgas aan te wijzen als duurzame brandstof. Div. bronnen, aldus die publicaties, rond de Europese Commissie in Brussel bevestigen deze opvatting. E.a. zou staan in de ontwerptekst […]

Voorwoord:

De fractie van de Seniorenpartij Alkmaar verdiept zich, hoe kan het ook anders, in de rol en positie van senioren in Alkmaar. Het is een steeds groter wordende groep in Alkmaar die zorg en aandacht verdient. De Seniorenpartij Alkmaar stelt zich op het standpunt dat, waar de doelgroep Senioren (55-plussers) inmiddels boven de 40% van […]

SENIORENPARTIJ ALKMAAR: ZONDER ZICHT OP INTEGRAAL SENIORENBELEID GEEN GOEDKEURING BEGROTING 2021!

De SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) heeft tegen de begroting 2021 gestemd: het College van Burgemeester en Wethouders ( VVD, GroenLinks, CDA, D66 en de PvdA) weigerde voor de zoveelste maal niet in te gaan op ons verzoek te komen met een integraal seniorenbeleid.Bijna 45000 Alkmaarders zijn 50 jaar of ouder. Het kan dan toch niet […]

Senioren en Leefbaar blij met behoud van papieren P-kaart

De gemeenteraad heeft voor het eerst digitaal vergaderd

N I E U W S B R I E F  –  M E I 2020 De menselijke maat   De gemeenteraad heeft voor het eerst digitaal vergaderd. Alle leden zaten thuis achter de computer. Dat is heel vreemd. Praten tegen een scherm! De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) vindt dat we fysiek kunnen vergaderen. Sommigen zeggen dat […]

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) steunt de Alkmaarse Woonnorm!

De fractie van de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) laat weten dat zij voor de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Alkmaarse Woonnorm is, maar tegen de kostenverhoging per te bouwen woning als gevolg van het mogelijk invoeren van z.g. Bovenwijkse kosten. Verheugd is de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zelfs dat het college van burgemeester […]

Coronacrisis: Laat senioren niet in de steek!

                                                                                   “ Hard aan het werk voor senioren” Coronacrisis: Laat senioren niet in de steek! Kijk naar elkaar om! Heel Nederland is in de ban van corona, net als de rest van de wereld. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) roept u allemaal op om naar elkaar om te kijken. “Bellen, appen, facetime, klop op het raam […]

VERGROENINGSKOSTEN HUIZEN VALT FORS HOGER UIT! Burgers in de kou!

Alkmaar, 13 februari 2020 Betreft: schriftelijke vragen art 42 Rv) Geacht College, Al lange tijd geven het Economisch Instituut voor e Bouw en de koepel van woningcorporaties Aedes aan dat het PBL (Planbureau voor de leefomgeving), tal van kosten niet heeft meegerekend. Het PBL heeft vandaag toegegeven dat er inderdaad fouten zijn gemaakt en dat […]

ALKMAARSE COMMUNICATIE NIET ALLEEN MEER DIGITAAL!!

NIEUWSFLITS ALKMAARSE COMMUNICATIE NIET ALLEEN MEER DIGITAAL!! Motie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kreeg brede instemming. De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkaar (SPA) kreeg de laatste maanden veel reacties van inwoners van Alkmaar dat zij belangrijke informatie van de gemeente Alkmaar, zoals het bekendmaken van vergunningen, evenementen, bestemmingsplanwijzigingen en parkeerbeleid missen omdat zij geen computer […]