BEGROTING 2016, EEN WONDERLIJKE ONTWIKKELING!!

Grote tekorten en personele gevolgen: In de voorjaars-en zomernota werden we geconfronteerd met enorme tekorten, oplopend tot ruim € 14 miljoen. Daarin werden beleidsrichtingen aangegeven om de ontstane problemen het hoofd te bieden en die zien we dan ook terug in de begroting 2016. Die € 14 miljoen negatief zijn met een paar pennenstreken tot […]

Informatie aan ouderen nog steeds rommelig!

    Vorige week werd ik gebeld door een oudere dame, helemaal overstuur! Zij vertelde dat ze was gebeld door iemand van de gemeente (naam bij mij bekend) met de vraag hoeveel kamers er eigenlijk waren in haar huis.  Nadat zij dat had verteld was het antwoord van de dame van de gemeente Alkmaar: “dan […]

Alkmaarse coalitie verwerpt voorstel SeniorenPartij Alkmaar (SPA) tot het instellen van een Sociaal en Zorgfonds.

ALKMAAR – De Alkmaarse coalitie (OPA, VVD, CDA en D66) hebben het voorstel van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) tot het instellen van een Sociaal & Zorgfonds verworpen. In de begroting nauwelijks aandacht voor senioren! Verbijstering bij de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) dat in de programmabegroting 2015 maar ZEVEN regels werden gewijd aan senioren. Bovendien heeft dit […]

Minima lopen vergoeding eigen risico mis: SPA stelt vragen

ALKMAAR – Door onwetendheid of onoplettendheid van verzekerden met een ‘Univé Gemeentepakket’, speciaal voor minima, in de gemeente Alkmaar is een probleem ontstaan. De Seniorenpartij Alkmaar (SPA) stelt het college vragen daarover. Bij de eerste drie mensen waarbij meeschrijver Kees Wiersma wilde kijken of ze de goede ‘Aanvullende ziektekosten verzekering Gemeente’ hadden, ging het al mis: Univé […]

2 januari 2015; beëdiging Arie Epskamp en Kirsten Dielemans in de Gemeenteraad Alkmaar

Vandaag was een hele bijzondere dag voor de Senioren Partij Alkmaar…Dank zij uw stem zijn vandaag Arie Epskamp en Kirsten Dielemans beëdigd in de Gemeenteraad van Alkmaar. Van niets naar twee zetels, dat is best heel bijzonder en zo werd dat ook ervaren. In de commissies zijn Gerard Vierbergen, Carla Tak- Hoogendijk en Piet Rozing […]

Vanaf 1 januari 2015 zorgtaken naar Gemeente

Vanaf 1 januari 2015 worden de gemeentes verantwoordelijk voor een aantal taken die voorheen landelijk geregeld werden, dit wordt met een mooi woord decentralisatie genoemd. Tot deze taken behoren onder andere de gehandicapten- en de jeugdzorg. Vanmorgen staat in het nieuws dat de kortingen die instellingen verwachten meer zijn dan de door het kabinet becijferde […]

De hoofddoelstellingen van de Seniorenpartij Alkmaar op een rij.

    De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft gekozen voor vier hoofddoelstellingen, te weten: 1. De aanleiding voor het ontstaan van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is mede gelegen in de beperkte aandacht die de reguliere partijen geven aan het toenemend aantal senioren. Wij willen een onafhankelijke partij zijn. Dat wil zeggen dat wij wel rekeninghouden met […]

Senioren opnieuw gepakt

Senioren opnieuw gepakt  ALKMAAR – De uitgelekte kabinetsplannen (VVD en PvdA), met hulp van o.a. D’66 voor minder belastingkorting voor senioren zijn heel slecht voor de koopkracht van deze kwetsbare groep. . Senioren opnieuw gepakt. Senioren zijn boos over de uitgelekte plannen van de regeringspartijen, PvdA en VVD, ondersteund door o.a. D’66, om de belastingkorting […]

Meer investeren voor werk senioren en jongeren

Meer investeren voor werk senioren en jongeren. Een Europese motie waarin de EU-lidstaten wordt gevraagd meer te investeren in het bevorderen van werkgelegenheid voor jongeren en senioren is met grote meerderheid aangenomen. Arie Epskamp, voorzitter van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is blij dat de motie zo’n brede steun kreeg. Jeugdwerkloosheid is een groot probleem en […]

PvdA en VVD negeren oproep ouderenbonden

De regeringspartijen PvdA en de VVD hebben zich niets aangetrokken van een oproep van de samenwerkende ouderenorganisaties om een Tweede Kamer motie aan te nemen. In de motie werd gevraagd ouderen te compenseren voor hun  koopkrachtverlies. De motie werd ingediend bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van sociale Zaken en Welzijn. Alle […]

ANBI status SeniorenPartij Alkmaar

ANBI status voor SeniorenPartij Alkmaar (SPA) De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) Dat is van belang om het vertrouwen van de burger in deze sector te bevorderen. ANBI’s moeten per 1 januari 2014 aan meer voorwaarden voldoen. Zo dient op de internetsite o.a. de bestuurssamenstelling […]

Senioren weer de klos!

Grootste koopkrachtdaling voor gepensioneerde!!   Uit uitgelekte plannen van het VVD/PvdA kabinet voor 2014 blijkt dat de koopkracht voor gepensioneerden met 1,5% daalt en mensen met een uitkering hebben 0,5% minder in de portemonnee. Dat komt omdat gepensioneerden minder te besteden hebben omdat de aanvullende pensioenen niet stijgen en in een aantal gevallen worden gekort. […]

Koos Boersen ontvangt Ere-insigne in goud

Koos Boersen Koos Boersen heeft woensdag 4 september het ere-insigne van de stad Alkmaar uit handen van burgemeester Bruinooge ontvangen. Koos Boersen heeft zich vanaf 1986 ingezet voor de Huurdersvereniging De Mare, eerst als secretaris en later als voorzitter. Daarnaast was hij actief in de Stichting Wijkraad De Mare en verzorgde hij het sociaal spreekuur […]

SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

DE ENIGE SENIORENPARTIJ VAN ALKMAAR!!!   Het bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heet u van harte welkom op onze site. SeniorenPartij Alkmaar De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is op 16 augustus 2012 opgericht en is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor het persoonlijke en maatschappelijk welzijn van alle inwoners van Alkmaar en met hart […]

Thuiszorg in Alkmaar.

Thuiszorg in Alkmaar, hoe zit dat ?  Na aanleiding van een bericht dat in de pers verscheen over thuiszorg. Heeft SeniorenPartij Alkmaar onderstaande brief gestuurd naar het College van Burgemeesters en Wethouders van Alkmaar. Brief Geacht College van Burgemeester en Wethouders, In de pers verscheen het bericht dat staatssecretaris van Rijn (Volksgezondheid) met Thuishulp Senire […]

Arie Epskamp start met SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

SeniorenPartij Alkmaar   ALKMAAR – Oud VVD-wethouder Arie Epskamp keert weer terug in de Alkmaarse politiek. Samen met Ank Rademaker en Koos Boersen vormt hij het dagelijks bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA). Arie Epskamp Arie Epskamp was jarenlang het boegbeeld van de plaatselijke VVD. Eerst als raadslid, daarna als wethouder. Samen met wijlen wethouder Henk […]

Alkmaarse buurt- en wijkcentra in gevarenzone.

Reactie naar aanleiding van bericht in Alkmaarsche Courant van 20 oktober 2012 Alkmaarse buurt en wijkcentra in gevarenzone. Met grote bezorgdheid heeft de Seniorenpartij Alkmaar (SPA) kennis genomen van een bericht in de Alkmaarsche Courant van 20 oktober j.l. Hierin worden grote bezuinigingen aangekondigd op het gebied van het welzijnswerk en met name voor Kern8. […]

Zilveren kracht in Alkmaar

Ingezonden brief n.a.v. “Zilveren kracht in opmars”. Alkmaar, 22 maart 2013. Zilveren kracht in Alkmaar. Geachte redactie, De gemeente Alkmaar gaat binnenkort de conferentie “zilveren kracht” organiseren. Men wil ,aldus het artikel, de vitale grijsaard inzetten op velerlei terrein. Genoemd wordt o.a. het Seniorenweb en het Gilde Nederland. Stuk voor stuk waardevolle zaken. Gewezen wordt […]

Miljoen voor ouderen!

Miljoen voor ouderen in Alkmaar? Alkmaar, 17 januari 2013. Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Bij de totstandkoming van het nieuwe college van B.&W. Alkmaar werd door het college met blijdschap kennis gegeven van het beschikbaar komen van ruim een miljoen euro voor ouderen. Die vreugde werd nog eens onderstreept in een promoartikeltje van de […]