Artikelen door admin

Uitnodiging verkennend gesprek formatie

Alkmaar,  22 april 2022   Betreft: uitnodiging verkennend gesprek formatie Beste heer Pieter Kos, N.a.v. de gesprekuitnodiging verkenning nieuw college Alkmaar op donderdag 28 april, 14.30u het volgende. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zal géén gebruik maken van de uitnodiging.  De eerder gedane verkenning door mw. Ria Oosterop is vastgelegd in div. verslagen terzake. Die verslagen én werkwijze […]

BEDANKT KIEZERS VAN ALKMAAR

VOOR UW STEM OP DE SENIORENPARTIJ ALKMAAR (SPA). WIJ GAAN WEER HARD AAN HET WERK VOOR SENIOREN, VOOR EEN VEILIG ALKMAAR, MET BETAALBARE WONINGEN, WAAR DE LASTEN LAAG BLIJVEN, GEZELLIG KUNT WINKELEN IN EEN GOED BEREIKBARE STAD! DE SENIORENPARTIJ BEDANKT U ZEER VOOR HET VERTROUWEN!

Geen hernieuwde opvang statushouders in AZC De Vluchthoef

GEEN HERNIEUWDE OPVANG STATUSHOUDERS IN AZC DE VLUCHTHOEF AFSPRAKEN MET DE OMWONENDEN NAKOMEN VOORSTEL VAN B. & W. AFWACHTEN. Geachte bewoners, Tijdens de extra raadsvergadering van 13 september 2021 werd ruim aandacht besteed aan de oproep van het COA om in Alkmaar statushouders te huisvesten b.v. in het AZC De Vluchthoef. Voor de helderheid, het […]

Financiële kater voor gepensioneerden

“HARD AAN HET WERK VOOR SENIOREN”FINANCIËLE KATER VOOR GEPENSIONEERDENDAAROM GÉÉN VERHOGING LOKALE BELASTINGEN!UW PORTEMONNEE LIEGT NOG STEEDS NIET!INITIATIEFVOORSTEL SAMENHANGEND SENIORENBELEIDBesteedbaar inkomen achteruit:Gepensioneerden krijgen komend jaar een flinke financiële klap te verwerken. Het besteedbaar inkomen staat flink onder druk door oplopende prijzen en een stagnerende AOW. Dat stellen de economen van de ABN AMRO.Wat kunnen we […]

Voorwoord:

De fractie van de Seniorenpartij Alkmaar verdiept zich, hoe kan het ook anders, in de rol en positie van senioren in Alkmaar. Het is een steeds groter wordende groep in Alkmaar die zorg en aandacht verdient. De Seniorenpartij Alkmaar stelt zich op het standpunt dat, waar de doelgroep Senioren (55-plussers) inmiddels boven de 40% van […]

De gemeenteraad heeft voor het eerst digitaal vergaderd

N I E U W S B R I E F  –  M E I 2020 De menselijke maat   De gemeenteraad heeft voor het eerst digitaal vergaderd. Alle leden zaten thuis achter de computer. Dat is heel vreemd. Praten tegen een scherm! De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) vindt dat we fysiek kunnen vergaderen. Sommigen zeggen dat […]

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) steunt de Alkmaarse Woonnorm!

De fractie van de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) laat weten dat zij voor de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Alkmaarse Woonnorm is, maar tegen de kostenverhoging per te bouwen woning als gevolg van het mogelijk invoeren van z.g. Bovenwijkse kosten. Verheugd is de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zelfs dat het college van burgemeester […]

Coronacrisis: Laat senioren niet in de steek!

                                                                                   “ Hard aan het werk voor senioren” Coronacrisis: Laat senioren niet in de steek! Kijk naar elkaar om! Heel Nederland is in de ban van corona, net als de rest van de wereld. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) roept u allemaal op om naar elkaar om te kijken. “Bellen, appen, facetime, klop op het raam […]

VERGROENINGSKOSTEN HUIZEN VALT FORS HOGER UIT! Burgers in de kou!

Alkmaar, 13 februari 2020 Betreft: schriftelijke vragen art 42 Rv) Geacht College, Al lange tijd geven het Economisch Instituut voor e Bouw en de koepel van woningcorporaties Aedes aan dat het PBL (Planbureau voor de leefomgeving), tal van kosten niet heeft meegerekend. Het PBL heeft vandaag toegegeven dat er inderdaad fouten zijn gemaakt en dat […]

ALKMAARSE COMMUNICATIE NIET ALLEEN MEER DIGITAAL!!

NIEUWSFLITS ALKMAARSE COMMUNICATIE NIET ALLEEN MEER DIGITAAL!! Motie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kreeg brede instemming. De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkaar (SPA) kreeg de laatste maanden veel reacties van inwoners van Alkmaar dat zij belangrijke informatie van de gemeente Alkmaar, zoals het bekendmaken van vergunningen, evenementen, bestemmingsplanwijzigingen en parkeerbeleid missen omdat zij geen computer […]

Nieuwbouwwoningen in Alkmaar worden €3000,= duurder

Nieuwbouwwoningen in Alkmaar worden €3000,= duurder dankzij College VVD, Groen Links, CDA, D66 en PvdA! SLECHTE ONTWIKKELING VOOR STARTERS/JONGEREN EN SENIOREN! Het College van Alkmaar wil vastgoedontwikkelaars laten meebetalen voor de infrastructuur en voorzieningen voor Alkmaar. Volgens het College blijft daardoor de stad aantrekkelijk en bereikbaar als Alkmaar straks zo’ n 15.000 woningen gaat bouwen. […]

SENIORENPARTIJ ALKMAAR: “GAAT BOUWPLAN PICASSOLAAN SENIOREN DISCRIMINEREN?”

Het Alkmaarse college gaf groen licht aan Wijnen Projectontwikkeling om een bestemmingsplan op te stellen voor drie appartementencomplexen op het perceel Picassolaan 201. Senioren Partij Alkmaar wil aan de rem trekken en maakt zich bovendien zorgen om mogelijke discriminatie van ouderen die woonruimte zoeken. SPA is blij met nieuwbouw want hier is grote behoefte aan, […]

Motie Seniorenpartij Alkmaar (SPA) over zorgen gezondheidsrisico s 5G

Motie Seniorenpartij Alkmaar (SPA) over zorgen gezondheidsrisico s bij uitrol van 5G kreeg geen steun van VVD, D’66, PvdA, Leefbaar Alkmaar en OPA. De Seniorenpartij Alkmaar (SPA) maakt zich grote zorgen over de gezondheidsrisico’s die de uitrol van 5G ( electromagnetische straling) in Alkmaar met zich meebrengt. Wetenschappers zijn tot op het bot verdeeld over […]

SPITSPAAL HERENWEG: VEILIGHEID VOOROP!!

    SPITSPAAL HERENWEG: VEILIGHEID VOOROP!!   De spitspaal op de Herenweg zorgde voor een levendige commissievergadering. Waar gaat het om? Destijds werd door de gemeente Alkmaar, in overleg met alle partijen – zelfs tot de Raad van State aan toe – besloten tot het realiseren van de spitspaal in de Herenweg. Uitgangspunt was dat […]

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) pleit voor openbaar onderwijs Vroonermeer.

    SeniorenPartij Alkmaar (SPA) pleit voor openbaar onderwijs Vroonermeer.   Een van de belangrijke verworvenheden in Nederland is de keuzevrijheid van onderwijs. Die keuzevrijheid is voor de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) steeds het uitgangspunt geweest bij het stichten van een school in een wijk. Zo ook in de wijk Vroonermeer. De verantwoordelijk wethouder, (mw. Konijn […]

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) stemt tegen verruiming openingstijden tot 04.00u speelautomatenhallen.

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) stemt tegen verruiming openingstijden tot 04.00u speelautomatenhallen. Het huidige beleid biedt aan de exploitanten van speelautomatenhallen de mogelijkheid om tot 00.00u open te zijn. Het College van Alkmaar (OPA, VVD, CDA en D66) wil de ruimte bieden om een ruimere exploitatie mogelijk te maken en de ondernemers de ruimte bieden tot max. […]