ALKMAARSE COMMUNICATIE NIET ALLEEN MEER DIGITAAL!!

NIEUWSFLITS

ALKMAARSE COMMUNICATIE NIET ALLEEN MEER DIGITAAL!!

Motie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kreeg brede instemming.

De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkaar (SPA) kreeg de laatste maanden veel reacties van inwoners van Alkmaar dat zij belangrijke informatie van de gemeente Alkmaar, zoals het bekendmaken van vergunningen, evenementen, bestemmingsplanwijzigingen en parkeerbeleid missen omdat zij geen computer hebben  of digibeet zijn.

Het is inderdaad zo dat de gemeente Alkmaar al haar berichten digitaal laat publiceren.

Daarbij wordt naar het oordeel van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)  dus onvoldoende rekening gehouden met mensen die dus geen computer hebben of digibeet zijn. Die groepen inwoners worden daardoor van gemeentelijke informatie buitengesloten en dat kan natuurlijk niet.

Ook de Nationale Ombudsman heeft aangegeven dat de overheid niet alleen op een digitale manier met burgers moet communiceren

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft aangegeven dat alle inwoners van Alkmaar in de gelegenheid moeten zijn om kennis te nemen van de gemeentelijke kennisgevingen vandaar dat wij in een motie hebben gevraagd om naast de digitale informatievoorziening door de gemeente Alkmaar óók de kennisgevingen weer te publiceren in een huis-aan-huis blad.

Onze motie werd door alle partijen in de gemeenteraad gesteund, behalve door de fractie van D66, die daarmee vele senioren en anderen die nog géén of onvoldoende gebruik van de digitale snelweg kunnen maken in de kou lieten staan.

Hartelijke groet,

De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

Cor van Vliet en Arie Epskamp

Nieuwbouwwoningen in Alkmaar worden €3000,= duurder

Nieuwbouwwoningen in Alkmaar worden €3000,= duurder dankzij College VVD, Groen Links, CDA, D66 en PvdA!

SLECHTE ONTWIKKELING VOOR STARTERS/JONGEREN EN SENIOREN!

Het College van Alkmaar wil vastgoedontwikkelaars laten meebetalen voor de infrastructuur en voorzieningen voor Alkmaar. Volgens het College blijft daardoor de stad aantrekkelijk en bereikbaar als Alkmaar straks zo’ n 15.000 woningen gaat bouwen. Dat aantal woningen is vreemd want tot nu toe stond in alle stukken 50 tot 60.000 woningen.
Woningmakers toonde in de commissie Bestuur en middelen aan dat de gemiddelde nieuwbouwwoning door deze maatregel zo’n € 3000,= duurder gaat worden. De bouwer rekent de extra kosten natuurlijk gewoon door naar de consument. Dat is dus slecht nieuws voor de a.s. koper van een nieuwbouwhuis in deze al overspannen huizenmarkt.
De wethouderPaul Verbruggen (PvdA) meende dat de ontwikkelaars hier ook van profiteren want als de omgeving mooier wordt dan stijgt de waarde van het huis. Daar heeft de starter,jongeren en senior natuurlijk geen boodschap aan. Feit blijft dat het te kopen huis steeds duurder wordt en feitelijk onbereikbaar voor deze doelgroep. Met dank aan College van Alkmaar ( VVD, Groen Links, CDA, D66 en de PvdA).

De SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) heeft zich tegen dit onzalige plan uitgesproken!